Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu stelt een rijks-dataportaal beschikbaar waar overheden, burgers en andere partijen meetgegevens over de leefomgeving kunnen uitwisselen. Het is nu nog een experimentele omgeving, waar gegevens over luchtkwaliteit gedeeld worden. Ook andere sensoren voor de kwaliteit van de leefomgeving, zoals geluid, kunnen er een plek op krijgen. Het RIVM presenteerde dit portaal op woensdag 6 december tijdens het symposium Samen Meten - sensordata voor de leefomgeving.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu organiseert een meetexperiment rond de jaarwisseling, waarbij deelnemers eigen metingen van vuurwerksmog aanleveren voor het nieuwe portaal. Vorig jaar organiseerde het RIVM een vergelijkbaar vuurwerkexperiment. Toen maakten alle deelnemers gebruik van een meetsensor die zij van het RIVM hadden ontvangen. Komende jaarwisseling wordt het mogelijk om data aan te leveren die met andere sensoren zijn gemeten.

Meetnet van de toekomst

Van oudsher monitoren overheidsinstanties de leefomgeving via meetnetten met vaak prijzige referentie-apparaten. Door nieuwe technieken wordt het goedkoper en eenvoudiger om de kwaliteit van lucht, water en bodem te meten. Tegelijkertijd zijn steeds meer mensen zich bewust van de relatie tussen onze gezondheid en het milieu. Het RIVM ziet dat burgers, bedrijven en overheden daardoor zelf het milieu gaan meten. Samen met deze partijen bouwen we aan het milieumeetnet van de toekomst.

Tijdens het tweede symposium Samen Meten - sensordata voor de leefomgeving deelden overheden en burgers hun ervaringen met het meten van het milieu. Op die manier verbeteren de partijen de landelijke samenwerking door data centraal te ontsluiten. De centrale vraag van het symposium was: hoe kunnen we optimaal gebruik maken van de gegevens en helpt centraal ontsluiten van data daarbij?