Op 2 oktober lanceert minister Kuipers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een nieuwe crisisorganisatie als onderdeel van het RIVM, de Landelijke Functie Opschaling Infectieziektebestrijding (LFI). Aanleiding voor oprichting van de LFI is de kans dat Nederland opnieuw te maken krijgt met een grootschalige uitbraak van een infectieziekte. Bij zo’n situatie zorgt de LFI voor snelle opschaling en centrale aansturing van de medisch-operationele processen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, zoals testen, vaccineren en bron- en contactonderzoek.

Bij een infectieziekte die om een grootschalige, landelijke aanpak vraagt, kan de LFI binnen 48 uur paraat staan om die medisch-operationele activiteiten namens de minister aan te sturen en samen met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en te organiseren en uit te voeren. Naast deze taak regisseert de LFI de voorbereidingen, zoals opleiden, trainen en oefenen, en afspraken over informatievoorziening en een snelle beschikbaarheid van grote aantallen medewerkers.

In juni 2022 besloot de ministerraad tot de oprichting van de LFI. Sindsdien hebben de GGD’en, GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland, verschillende onderdelen van het RIVM en het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) nauw samengewerkt om te bepalen hoe de nieuwe crisisorganisatie de pandemische paraatheid gaat versterken.

De LFI is onderdeel van een nieuw RIVM-domein gericht op de regie op uitvoeringprogramma’s zoals vaccinatie en bevolkingsonderzoeken, en op de landelijke opschaling die nodig is bij een grootschalige uitbraak van een infectieziekte.