Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar het effect van paracetamol op het immuunsysteem van jongvolwassenen. Als paracetamol vóór vaccinatie werd ingenomen, was de hoeveelheid antistoffen lager dan wanneer vooraf géén paracetamol werd ingenomen. Dat komt omdat paracetamol een negatieve invloed heeft op het immuunsysteem, het natuurlijke verdedigingsmechanisme van het lichaam. Als paracetamol werd ingenomen ná de vaccinatie, werkte het vaccin even goed als wanneer er geen paracetamol werd ingenomen.

Paracetamol is een bekende pijnstiller die over de hele wereld wordt ingenomen tegen pijnklachten, onder meer na vaccinatie. Eerder onderzoek toonde al aan dat paracetamol beter niet aan kinderen kon worden gegeven voordat ze worden gevaccineerd, omdat het vaccin dan minder goed werkt. Dit nieuwe onderzoek bevestigt dat dat ook het geval is bij jongvolwassenen. Het gebruik van paracetamol voorafgaand aan vaccinatie, om klachten als gevolg van vaccinatie te voorkómen, moet dus worden afgeraden.

Het RIVM voerde dit onderzoek uit in het kader van haar Strategisch Programma. Met dit programma werkt het RIVM aan expertiseontwikkeling en innovatieve onderzoeksprojecten, zodat het RIVM klaar staat voor de vragen van morgen.