Op 1 oktober start het project Plat4m-2Bt-psittacose. Dit door ZonMWNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie gesubsidieerde project moet een platform bieden om de kennis op het gebied van papegaaienziekte (psittacose) in Nederland te bundelen.

Het doel is beter inzicht te krijgen in het vóórkomen van psittacose in Nederland en het aantal psittacosegevallen bij mensen in Nederland te verminderen. In het project werken (inter)nationale en regionale organisaties op het gebied van de humane en veterinaire gezondheidszorg samen onder leiding van het Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen URWageningen University en Research (CVICentral Veterinary Institute) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het project heeft een looptijd van 4 jaar.