Najaar 2009 zijn drie zuigelingen overleden nadat zij tegen pneumokokken zijn gevaccineerd. Na zorgvuldig onderzoek is er geen relatie tussen het vaccin en het overlijden aangetoond. De desbetreffende partij vaccins is onderdeel van een grotere partij die ook in andere landen wordt gebruikt. In geen van deze landen zijn sterfgevallen gemeld na toediening van het vaccin.

Elk jaar krijgt het RIVM 5 tot 10 meldingen van kinderen die zijn overleden na een vaccinatie. Na een dergelijke melding wordt er altijd onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit twee delen. Er wordt gekeken naar de omstandigheden waaronder het kind is overleden, de verschijnselen bij het kind en de diagnose van de behandelend arts. Daarnaast wordt ook onderzocht of het vaccin veilig is.

Het onderzoek naar het overlijden van de drie kinderen is gedaan door het RIVM en getoetst door een onafhankelijke commissie van externe deskundigen. Deze externe deskundigen komen eveneens tot de conclusie dat er geen aantoonbare relatie is tussen het overlijden en de vaccinatie.

De fabrikant van het vaccin, Wyeth, heeft in opdracht van de European Medicines Agency (EMEA European Medicines Agency (European Medicines Agency)) een extra veiligheidsonderzoek laten uitvoeren naar de desbetreffende partij vaccin. Hieruit blijkt dat het vaccin in orde is. Daarnaast heeft het onafhankelijke laboratorium AFSSAPS Agence francaise de sécurité sanitaire des produits de santé (Agence francaise de sécurité sanitaire des produits de santé) in Lyon, op advies van de EMEA, steriliteit en endotoxinen (giftige stoffen) onderzocht. Ook zij concluderen dat het vaccin voldoet aan alle veiligheidseisen.

Naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek is de partij pneumokokkenvaccin, die uit voorzorg apart werd gezet, voor verder gebruik vrijgegeven.

Achtergrondinformatie

Pneumokokkenziekten is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door de bacterie Streptococcus pneumoniae. Besmetting vindt plaats door hoesten of niezen. Weinig van de besmette personen worden ziek. Als dat wel gebeurt, kan een pneumokokkeninfectie leiden tot levensbedreigende ziekten als hersenvliesontsteking (meningitis), bloedvergiftiging (sepsis) en ernstige longontsteking (pneumonie). Vooral bij kinderen onder de twee jaar en bij ouderen komt de ziekte relatief veel voor.

Sinds 2006 worden jonge kinderen binnen het Rijksvaccinatieprogramma gevaccineerd tegen pneumokokken. Voor die tijd kwamen pneumokokkeninfecties bij 25 op de 100.000 kinderen voor, na de invoering van de vaccinatie bij 5 op de 100.000 kinderen. Ook in andere landen verminderde de vaccinatie het aantal ziekte- en sterfgevallen onder jonge kinderen aantoonbaar.

EINDE BERICHT

Noot voor redacties:

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RIVM, afdeling Persvoorlichting, 030 274 28 40.