Uit onderzoek is gebleken dat er bij de counseling prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en het SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek (Structureel Echoscopisch Onderzoek) kwaliteitswinst valt te behalen.

Daarom zijn de kwaliteitseisen voor counselors aangescherpt en uitgebreid. Een van die eisen is dat het counselingsgesprek apart van de intake moet plaatsvinden. Om u houvast te geven bij het (opnieuw) inrichten van de counseling, hebben we enkele praktische tips op een rij gezet en voorbeeldplanningen gemaakt: lees hier meer.