In heel Nederland werken bestuurders aan een duurzame leefomgeving. Zij bouwen aan dorpen en steden waar ook toekomstige generaties gezond kunnen leven. Dit betekent dat zij vragen stellen op het snijvlak van gezondheid en milieu.

Zo zoeken gemeenten naar manieren om wadi’s aan te leggen, zonder dat infectieziekten (verder) worden verspreid. Waterschappen willen weten of geneesmiddelen in rioolwater schade toebrengen aan de volksgezondheid en het milieu.

Het RIVM heeft kennis in huis om deze vragen te beantwoorden. Wij bundelen expertise op het gebied van volksgezondheid, luchtkwaliteit, duurzaam bodemgebruik, ecologie en (drink)water. Daarom is het RIVM voor bestuurders in heel Nederland een gids op de weg naar een gezonde, duurzame toekomst.

Ter gelegenheid van de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober 2012 zetten de experts van het RIVM 32 uur van hun tijd in voor een gemeente, provincie of waterschap met een uitdagende duurzaamheidsvraag. Op de website van de stichting Urgenda staat hoe zij daarvoor in aanmerking kunnen komen.