Een internationaal netwerk van onderzoekers heeft nieuwe prioriteiten benoemd voor de wetenschap en maatschappij op het gebied van ecosystemen en hun invloed op het menselijk welzijn. Deze prioritering verscheen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Millennium Ecosystem Assessment. Het RIVM leverde een belangrijke bijdrage namens Nederland.