Een internationaal netwerk van onderzoekers heeft nieuwe prioriteiten benoemd voor de wetenschap en maatschappij op het gebied van ecosystemen en hun invloed op het menselijk welzijn. Deze prioritering verscheen ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Millennium Ecosystem Assessment. Het RIVM leverde een belangrijke bijdrage namens Nederland.

Het Millennium Ecosystem Assessment (MEA Millennium Ecosystem Assessment (Millennium Ecosystem Assessment)) verscheen in 2005 en beschreef o.a. wat de gevolgen konden zijn van veranderingen aan het ecosysteem voor het welzijn van de mens. Het MEA bood daarmee een wetenschappelijke basis om actie te ondernemen voor behoud van die ecosystemen, en de bijdrage aan het menselijk welzijn te verbeteren.

Onderzoeksvragen

Het netwerk van onderzoekers identificeerde, vanuit natuur- en sociale wetenschappen, onderzoeksvragen op het gebied van ecosysteemdiensten (zoals bijen en vlinders die planten bestuiven of bossen die lucht filteren, hout leveren en gebruikt worden voor recreatie). Ook hebben de onderzoekers gekeken welke vragen er in de samenleving leven door o.a. enquêtes, tweets en Google zoektermen te analyseren. Tot slot is, door middel van een literatuurstudie, de evolutie van 20 jaar milieuwetenschappen in beeld gebracht, zowel 10 jaar vóór als na het verschijnen van MEA. Daaruit blijkt dat er na MEA veel meer is gepubliceerd op het gebied van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.

Conclusie is dat kennis van ecosysteem netwerken essentieel is om duurzaamheid van toekomstige ecosystemen en de biosfeer te ondersteunen.  Dit legt de koppeling tussen biodiversiteit, ecosysteem functies en ecosysteemdiensten mits geschikte tijd-, ruimte-, en meetschalen gekozen zijn.

Actuele ontwikkelingen

De nieuwe prioritering van onderzoeksvragen sluit goed aan bij een aantal actuele ontwikkelingen. Zo heeft de Europese Commissie (EC European Commission (European Commission)) eind vorig jaar geconcludeerd dat de Europese Unie (EU Europese Unie (Europese Unie)) te weinig vooruitgang heeft geboekt bij het beperken van het verlies van biodiversiteit. De EC constateerde namelijk dat 75% van de belangrijke natuurlijke habitats in de EU in een “ongewenste staat” verkeren. En ook op de klimaattop afgelopen december in Parijs is gesproken over de rol van ecosystemen en biodiversiteit bij het beperken van klimaatverandering. 

Netwerk

Het netwerk bestond uit 36 wetenschappers uit Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Finland, Nederland, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De publicatie is verschenen in Advances in Ecological Research, Oxford.