Afgelopen jaar evalueerde het RIVM het protocol risicomanagement. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren, is het protocol risicomanagement herzien.

Zo is in de flowchart geëxpliciteerd dat in geval van een incident/calamiteit, de betrokken organisatie eerst de screeningsorganisatie informeert waarna per ommegaande het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) informatie ontvangt. Ook is de route naar de Autoriteit Persoonsgegevens, bij een datalek, beschreven. Verder zijn er tekstuele aanpassingen gedaan. Bij de wijzigingen is er naar zoveel mogelijk uniformiteit tussen het protocol van het bevolkingsonderzoek darmkanker en dat van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gestreefd.