De provincie Utrecht is de winnaar van de prijsvraag die het RIVM uitschreef in het kader van de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober 2012). De provincie legde het meest prikkelende beleidsvraagstuk aan ons voor en wint 32 uur brainpower van een multidisciplinair team van RIVM-experts.

In de provincie Utrecht ligt veel infrastructuur. Om het hart van Nederland bereikbaar te houden, worden verkeersaderen uitgebreid. Maar ook leefbaarheid staat in Utrecht hoog op de agenda. Daarom wil het Utrechtse college van Gedeputeerde Staten samen met andere overheden knelpunten op het gebied van leefbaarheid aanpakken.

Het managementteam van de RIVM-directie Milieu en Veiligheid beoordeelde de inzending van de provincie Utrecht als het meest uitdagend omdat deze vraagt om inzet van expertise uit verschillende werkvelden van het RIVM. Bovendien is het een vraagstuk waar ook andere bestuurders oplossingen voor zoeken.

Het RIVM zal de provincie Utrecht adviseren over de compensatie van overlast, die veroorzaakt wordt door de uitbreiding van wegen en spoorwegen. Het advies zal concrete maatregelen bevatten die de leefbaarheid op knelpunten kan vergroten. Daarnaast zal het RIVM meedenken over het afwegen van de voor- en nadelen van verschillende maatregelen.

Duurzaamheid krijgt vorm in oplossingen die verschillende beleidsprioriteiten op de lange termijn dienen. Het RIVM bundelt kennis op het gebied van volksgezondheid, luchtkwaliteit, duurzaam bodemgebruik, ecologie en (drink)water. Deze kennis is wordt door alle bestuurslagen gebruikt bij het vormgeven van duurzaam beleid op het snijvlak van volksgezondheid en milieu.