In de afgelopen maanden is er een plotselinge toename geconstateerd in de toediening van anti-D waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Dit constateren RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) en de leveranciers SANQUIN en DEVRIMED. Wij adviseren u daarom om voorafgaande aan de toediening de houdbaarheidsdatum te controleren. Een extra toediening is voor alle betrokkenen, en zeker voor de zwangere, een extra belasting.

Als controle op de toediening van het anti-D immunoglobuline registreert het RIVM elke toediening op batch-niveau. Indien wordt geconstateerd dat een product met verstreken houdbaarheid is toegediend wordt een brief gestuurd aan de verloskundig zorgverlener met daarin het advies contact op te nemen met de leverancier van het geneesmiddel. Alleen deze kan adviseren wat het beleid moet zijn, wel of niet opnieuw toedienen, dit is namelijk afhankelijk van houdbaarheidsgegevens van de desbetreffende batch.

Voor producten met een beperkte houdbaarheid zoals geneesmiddelen dient de FEFO methode te worden gehanteerd. FEFO is de afkorting van First Expired First Out (eerst verlopen eerst uit) en is een methode waarbij geneesmiddelen waarvan de houdbaarheid het eerst is verlopen als eerste worden gebruikt. Indien blijkt dat u in uw praktijk met regelmaat verpakkingen anti-D heeft met beperkte resthoudbaarheid is het wellicht verstandig uw bestellingen hierop aan te passen.

Zorgvuldige toediening van anti-D is van groot belang om ernstige gevolgen van hemolytische ziekte van de foetus en/of pasgeborene te voorkomen.