De jaarrapportage geeft de resultaten weer van laboratoriumonderzoek dat is verricht door het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)) van het RIVM.