De jaarrapportage geeft de resultaten weer van laboratoriumonderzoek dat is verricht door het Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance)) van het RIVM.

Hiermee krijgen de inzenders van patiëntmaterialen inzicht in wat er is gedaan aan diagnostiek, screening en onderzoek naar infectieziekten. Met de verkregen resultaten houdt het RIVM zicht op hoe vaak en waar bepaalde micro-organismen voorkomen. Zo kan het RIVM snel reageren op (plotselinge) ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten.

Opvallend in dit rapport is de bijdrage van het RIVM aan de ebola-diagnostiek in Sierra Leone ten tijde van de ebola-epidemie. Zeven medewerkers hielpen ter plaatse om de laboratoriumdiagnostiek uit te voeren. Verder zijn de eerste stappen gezet om de hielprikscreening voor baby’s uit te breiden, en wel met de screening op Severe combined immunodeficiency (SCID Severe Combined Immune Deficiency (Severe Combined Immune Deficiency)).