Het is raadzaam om groenten voor consumptie goed te wassen, eventueel te schillen en waar mogelijk te koken of te bakken. Zo wordt de kans op het binnenkrijgen van bacteriën, inclusief bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, geminimaliseerd. Dit heeft het RIVM geadviseerd aan de nVWA en aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases)’s en groente

In een studie uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum van de VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit) te Amsterdam (VUmc Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam)) werden ESBL-producerende bacteriën aangetroffen in groenten die aangekocht waren op de markt en in reguliere en biologische winkels. Van de 119 onderzochte monsters bleken zeven monsters deze bacteriën te bevatten. De in de VUmc-studie gevonden bacteriën behoren tot de darmbacteriën. Deze bacteriën komen normaal voor in de darm van ieder mens en dier en ook in het milieu. Soms kunnen darmbacteriën infecties veroorzaken, zoals blaasontsteking of bloedbaaninfecties. Resistente ESBL-producerende bacteriën kunnen ook in de darm voorkomen, zonder dat dat schadelijk is. Zij kunnen echter, net als gevoelige darmbacteriën, soms urineweg- en bloedbaaninfecties veroorzaken die dan niet met de gangbare antibiotica behandeld kunnen worden. Dit is vooral een gevaar voor patiënten met verminderde weerstand.

In de VUmc-studie werden ESBL’s gevonden die overeenkomen met ESBL’s die ook gevonden zijn bij mensen en landbouwhuisdieren. Waar de besmetting vandaan komt is echter niet duidelijk.  Ook weten we niet of de consumptie van besmette groenten leidt tot een toename van het voorkomen van resistente bacteriën in de darm van de mens. Wel wijst dit onderzoek erop dat het probleem van antibioticaresistentie steeds verder toeneemt en dat resistente bacteriën aangetroffen worden, bij mensen, dieren en in het milieu. Het heeft geen zin om specifiek het eten van groenten te ontraden. Het advies om groenten goed te wassen, eventueel te schillen en daar waar mogelijk goed te verhitten blijft onverminderd van kracht.