Van 23-25 juni 2015 vond de “review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emissions and deposition in the Netherlands” plaats. Deze review is uitgevoerd door een internationale commissie van experts onder leiding van Prof. M. Sutton (Centre for Ecology & Hydrology, Edinburgh) en is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. Onderwerp van de review was het wetenschappelijke werk van RIVM, WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) over de gehele keten van ammoniak van emissies tot en met depositie.

Aanleiding van de review was de rapportage van het CDM Commissie Deskundigen Mest (Commissie Deskundigen Mest) (Commissie Deskundigen Meststoffenwet) van september 2014 over het uiteenlopen van de trends in de ammoniakemissies en de gemeten ammoniakconcentraties in de lucht. Vanuit RIVM was Centrum Milieukwaliteit betrokken.