Van 23-25 juni jongstleden vond de “review on the scientific underpinning of calculation of ammonia emissions and deposition in the Netherlands” plaats. Deze review is uitgevoerd door een internationale commissie van experts onder leiding van Prof. M. Sutton (Centre for Ecology & Hydrology, Edinburgh) en is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. Onderwerp van de review was het wetenschappelijke werk van RIVM, WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) over de gehele keten van ammoniak van emissies tot en met depositie.