In oppervlaktewater en slib in veeteeltrijke gebieden komen hoge percentages bacteriën voor die resistent zijn tegen een of meerdere antibiotica.

Een deel hiervan is mogelijk afkomstig uit de mest van nabijgelegen veeteeltbedrijven. Dit blijkt uit een nieuw verkennend onderzoek van het RIVM.

Het rapport 'Antibioticaresistente bacterien in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied' vindt u onder 'Zie ook'.