Op 9 november jl. werd er tijdens de workshop van het bevolkingsonderzoek darmkanker op het congres 'Bevolkingsonderzoeken op het spoor' gebrainstormd over procesoptimalisaties.

Deze brainstorm resulteerde in een uitgebreide lijst met ideeën, waarbij de volgende onderwerpen de meeste stemmen kregen van de deelnemers:
- het verbeteren van de voorlichtingsmaterialen;
- het monitoren van mensen die ergens in het proces uitstromen, bijvoorbeeld na een ongunstige uitslag niet naar het intake gesprek gaan
- het vergroten van de keuzevrijheid van de deelnemer bijvoorbeeld door hem of haar zelf de intake afspraak te laten plannen.

In de programmacommissie is over alle suggesties gesproken. Het verbeteren van voorlichtingsmateriaal is al gestart. Een aantal overige punten, zoals het zicht krijgen op mensen die ergens in het proces uitstromen en het nog meer expliciteren van het feit dat het bevolkingsonderzoek voor mensen zonder klachten is, heeft de aandacht binnen de programmacommissie en zullen in 2018 terugkomen op de agenda.