Onlangs heeft het Ministerie van Economische Zaken een internationale review laten uitvoeren naar de wetenschappelijke onderbouwing van de ammoniakemissiefactoren bij het uitrijden van dierlijke mest en de depositiemodellering zoals gebruikt in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het kader van Natura 2000. Het betreft hier voornamelijk het wetenschappelijk werk van WUR Wageningen University & Research (Wageningen University & Research) (ammoniakemissiefactoren) en RIVM (depositiemodellering).

De reviewers concluderen dat de gebruikte ammoniakemissiefactoren en de depositiemodellering goed wetenschappelijk zijn onderbouwd. De reviewers geven wel aan dat een innovatie op de depositiemodellering op nationale schaal nodig is, om internationaal state of the art te zijn.  In haar reactie op de review heeft de staatsecretaris  aangegeven dat zij het RIVM zal vragen de innovaties te gaan uitvoeren.