Echtpaar verlaat ziekenhuis na coloscopie

Bij het bevolkingsonderzoek darmkanker zijn veel ketenpartners betrokken. Het is zowel technisch als inhoudelijk complex.

Om het bevolkingsonderzoek goed te laten verlopen, moet de hele keten feilloos werken. In theorie kan dat maar in de praktijk blijkt dat er toch onvoorziene, vervelende gebeurtenissen plaatsvinden. Om ervoor te zorgen dat het bevolkingsonderzoek darmkanker na een incident of calamiteit zo snel mogelijk weer wordt uitgevoerd zoals bedoeld of dat risico?s, die te voorzien zijn niet tot incidenten leiden, heeft het bevolkingsonderzoek een risicomanagementsysteem. Het systeem gaat over alle maatregelen die nodig zijn om het bevolkingsonderzoek zonder problemen te laten verlopen.


Het risicomanagementsysteem is beschreven in het Protocol risicomanagement bevolkingsonderzoek darmkanker.