Het RIVM staat tijdens de NSS Nuclear Security Summit (Nuclear Security Summit) paraat om bij calamiteiten met gevaarlijke of onbekende stoffen en bij voedselincidenten de brandweer, de KLPD korps landelijke politiediensten (korps landelijke politiediensten) en GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) te ondersteunen. Het RIVM heeft daarvoor een team met een mobiel laboratorium en een stralingsmeetwagen in Den Haag gereed staan. Er zijn ook vaste meetpunten voor straling geplaatst op verschillende locaties in Den Haag.

Het RIVM kan indien nodig gevaarlijke stoffen in de lucht meten, berekenen hoe ze zich verspreiden en inschatten wat de risico’s zijn. Bij een verdacht object met verhoogde straling of met onbekende stoffen, onderzoekt het RIVM dit. Bij incidenten waarbij meerdere mensen ziek zijn geworden door voedsel komt het RIVM ook in actie. Hiermee kunnen passende maatregelen genomen worden om de bezoekers van de NSS Nuclear Security Summit (Nuclear Security Summit) en de omwonenden te beschermen.

Het team op locatie stuurt de verzamelde data door naar het RIVM in Bilthoven voor verdere analyse. Daar zit een bureauteam dat de data verzamelt, interpreteert, modelleert en vertaalt naar bruikbare informatie voor de autoriteiten. Indien noodzakelijk kan het monster worden doorgestuurd aan één van de andere expertise laboratoria binnen Nederland die zijn verenigd in een Laboratorium Netwerk. De reguliere responsorganisatie van het RIVM blijft inzetbaar in het geval er zich een calamiteit voordoet in andere delen van het land.

Nuclear Security Summit

De Nuclear Security Summit 2014 (NSS) is een internationale top, met als doel nucleair terrorisme wereldwijd te voorkomen. Er komen naar verwachting 58 wereldleiders,  5.000 delegatieleden en 3.000 journalisten naar het World Forum in Den Haag.