Op 12 mei is het RIVM aanwezig op het symposium ‘Education of the heart’ in Rotterdam. Het symposium draait om de vraag welk onderwijs of welke vorming nodig is voor de toekomstige generatie. Op het symposium presenteert het RIVM het programma Gezonde School en de RIVM Academy (een opleidings- en ontwikkelprogramma speciaal voor medewerkers).

Naast het doorgronden van nut, noodzaak en waarde van ‘Education of the heart’, staan bestaande en nieuwe initiatieven uit binnen- en buitenland in de schijnwerpers om de deelnemers te inspireren en tot collectieve actie aan te zetten. De keynote spreker van het symposium is de Dalai Lama. Hij zal een lezing houden over dit thema waarna hij zijn reflecties geeft op de gepresenteerde initiatieven.

School: logische plek voor gezondheidsbevordering


Onderwijsresultaten, gezondheid en welzijn hangen met elkaar samen. Gezonde, fitte leerlingen presteren beter. Het overslaan van ontbijt, overgewicht, pesten of gepest worden en ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hangen samen met mindere schoolprestaties en grotere schooluitval. Voldoende frisse lucht in het klaslokaal en voldoende beweging dragen bij aan een betere concentratie tijdens de les. Andersom versterken goede onderwijsresultaten het zelfvertrouwen. Op langere termijn vergroten goede onderwijsresultaten de kans op maatschappelijk succes en deze dragen daarmee bij aan een kleinere kans op gezondheidsproblemen.

RIVM Academy: verbinding van het hoofd met het hart

De RIVM Academy ondersteunt alle RIVM’ers bij verdere professionalisering, en stimuleert het RIVM om een lerende organisatie te worden. Eigen verantwoordelijkheid nemen, sturen op resultaat, innovatie en ondernemerschap vergen een andere manier van samenwerken. De Academy richt zich niet op de inhoud van het werk, maar het gaat hier vooral om het trainen en ontwikkelen van de ‘zachte’ vaardigheden als samenwerken, kennis delen, werken in ketens en netwerken, communicatievaardigheden, omgang met social media, en creëren in samenwerking met partners en opdrachtgevers (co creëren). In de Academy leren collega’s van elkaar en zoeken met elkaar naar inspirerende werkvormen om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken. Met andere woorden: de verbinding van het hoofd met het hart staat centraal.