Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA Hogeschool van Amsterdam (Hogeschool van Amsterdam)) gaan samenwerken op het gebied van de public health. Directeur Generaal André van der Zande (RIVM) en rector Huib de Jong (HVA) ondertekenden vandaag een overeenkomst. Deze match is ontstaan vanuit het voornemen van de hogeschool om meer onderzoek te doen en het kennisinstituut dat meer verbinding zoekt met de jonge professionals.

Voorlopig zal de samenwerking plaatsvinden op de thema’s ‘voeding en beweging’, ‘gezonde en duurzame leefomgeving ‘ en ‘sociaal-economische gezondheidsverschillen’. De komende jaren gaan de twee instituten kennis uitwisselen op het gebied van onderwijs en onderzoek, gezamenlijke onderzoeksprojecten ontwikkelen en toewerken naar een bijzonder RIVM-lectoraat.
De bijzondere band die de HvA Hogeschool van Amsterdam (Hogeschool van Amsterdam) met de stad Amsterdam heeft speelt een belangrijke rol: Healthy Urban Living is één van de kernthema’s voor het RIVM.

Linking pin

Om de samenwerking vorm te geven is Lea den Broeder van het RIVM-centrum Voeding, Preventie en Zorg één dag per week als wetenschappelijk adviseur omgeving en gezondheid gedetacheerd bij het domein Bewegen, Sport en Voeding van de HVA. Zij is actief in onderzoek op het gebied van gezond leven in de stedelijke setting. Daarbij staan een integrale aanpak ofwel Health in All Policies, én het betrekken van de mensen in de stad, centraal. Den Broeder zal een onderzoeksproject leiden, waarin een methode wordt ontwikkeld om samen met wijkbewoners te werken aan hun kijk op een gezonde omgeving.  Ze is ook betrokken bij de HvA-programma’s Urban Vitality en Urban Management. Den Broeder is niet alleen actief in het onderwijs, maar doceert ook het vak Urban Health in de HVA-minor Health and Active Lifestyle.