Naar aanleiding van de Zembla uitzending van 1 maart over containerbegassingen zal het RIVM nagaan of er nieuwe gegevens zijn die kunnen leiden tot een aanscherping van de risico-inschatting van eind 2007. Het RIVM zal hierbij relevante deskundigen betrekken en met een analyse komen waarbij ook de eventueel nieuwe informatie uit Duitsland wordt betrokken.

Consumentenproducten worden over de hele wereld gemaakt. Een deel hiervan wordt per container overzee naar Nederland vervoerd. Regelmatig blijken er gevaarlijke stoffen in deze containers te zitten die meereizend ongedierte kunnen vernietigen. Wanneer deze producten uit de container komen, kunnen deze gevaarlijke stoffen vrijkomen (uitdamping). Soms duurt dat een paar uur, maar er zijn ook producten die een veel langere uitdampingsperiode kennen.

In 2005 verrichtte het RIVM aan een twintigtal producten begassingsmetingen. In 2007 werden nog eens metingen verricht aan twee door de Vrom Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)-inspectie beschikbaar gestelde matrassen en een aantal schoenen. Bij deze producten bleven de concentraties gevaarlijke stoffen ruim onder de geldende blootstellingsnormen. Ook stelde het RIVM vast dat - omdat slechts een beperkt aantal producten werden onderzocht - gezondheidsrisico’s voor de consument niet kunnen worden uitgesloten.

EINDE BERICHT

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harald Wychgel, persvoorlichting RIVM, 030 - 274 30 05.