Deze week heeft een delegatie van het RIVM in Brazilië een cursus over bodembeleid gegeven. Wij deelden met Braziliaanse collega’s ervaringen en gaven uitleg over vernieuwingen in het Nederlandse bodembeleid. De cursus werd woensdag afgesloten met een brede slotconferentie, die werd geopend door staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

De staatssecretaris onderstreepte het belang van goed bodembeleid: "President Roosevelt heeft eens gezegd: 'A nation that destroys it’s soil, destroys itself'. Jaarlijks gaat er wereldwijd 18 miljard hectare vruchtbare grond verloren. Dit is maar liefst zes keer de oppervlakte van Nederland. Dit gebeurt in een tijd waarin we grote maatschappelijke uitdagingen zien; groeiende wereldbevolking, urbanisatie, klimaatverandering, grondstoftekorten en bedreigingen voor onze biodiversiteit." Het bodem-watersysteem heeft een rol in het tegengaan van deze problematiek.

Ook benadrukte de staatssecretaris de meerwaarde van een internationale aanpak van de bodemproblematiek: "Er is reden genoeg om na te denken over hoe we de bodemproblematiek gaan aanpakken. En om dit in internationaal verband en met coalities te benaderen. Een gezamenlijke aanpak kan ons helpen de problemen het hoofd te bieden."

Klimaatbestendige en gezonde stad

Vervolgens gaf Piet Otte van het RIVM uitleg over de bijdrage van de bodem aan het creëren van een klimaatbestendige en gezonde stad: “De bodem benaderen als ecosysteemdienst zal ons in de toekomst helpen bij het leefbaar houden van het stedelijke gebied. Het biedt ons handreikingen voor klimaatadaptatie.” Het RIVM heeft zeer recent een wetenschappelijk artikel over een case study op dit gebied gepubliceerd.

De cursus die de RIVM’ers gaven was een vervolg op een cursus die enkele jaren geleden is gegeven. Als gevolg van deze eerdere kennisuitwisseling heeft de staat São Paulo nu een bodembeleid dat lijkt op het Nederlandse.