Benzeen, formaldehyde, asbest, houtstof en uitlaatgassen behoren tot de meest kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. Dit blijkt uit een inventarisatie van het RIVM van kankerverwekkende stoffen, mengsels en arbeidsprocessen waar werknemers in Europa aan kunnen blootstaan. Blootstelling kan plaatsvinden bij een breed scala aan taken, zoals het mengen van vloeistoffen tot het gebruik van chemische stoffen.