Het RIVM ondersteunt de Green Deal voor het testen van een alternatieve methode voor het beheer van afvalstortplaatsen op 3 proeflocaties. Binnen de Green Deal werken overheden en het bedrijfsleven samen in een poging om eeuwigdurende nazorg van de stortplaatsen overbodig te maken. RIVM en ECN Energieonderzoek Centrum Nederland (Energieonderzoek Centrum Nederland) ontwikkelden in de aanloop naar de Green Deal een beoordelingssysteem om te toetsen of afvalwater uit duurzaam beheerde stortplaatsen geen schade aan bodem en grondwater toebrengt.

Tot nu toe werden stortplaatsen verplicht volledig ingepakt in lucht- en waterdichte materialen om verspreiding van afvalwater (percolaatwater) naar bodem en grondwater te voorkomen. Maar om te voorkomen dat verontreinigende stoffen zich na lange tijd alsnog kunnen verspreiden, moeten isolatiematerialen regelmatig worden vervangen. Deze “nazorg” is eeuwigdurend en zeer kostbaar. Deze manier van werken heeft bovendien tot gevolg dat de huidige kosten en nazorg van ons afval worden overgedragen aan toekomstige generaties.

Schadelijke stoffen

‘Duurzaam stortbeheer’ is een innovatieve en nieuwe manier voor het omgaan met stortplaatsen. Hierbij wordt het afval in een stortplaats gedurende 10 jaar met water en lucht behandeld. De processen die dan optreden zorgen ervoor dat schadelijke stoffen worden afgebroken of zich binden aan het afval. Naar verwachting zullen de stoffen na afloop niet of nauwelijks uit de stortplaats komen, waardoor de bodem en het grondwater beschermd blijven. Het aanbrengen van een kostbare bovenafdichting zou dan niet langer noodzakelijk hoeven te zijn.

Het nieuwe beoordelingssysteem dat RIVM en ECN Energieonderzoek Centrum Nederland (Energieonderzoek Centrum Nederland) hebben ontwikkeld is gebaseerd op grenswaarden in grond- en oppervlaktewater. Met het systeem kunnen toetswaarden worden afgeleid voor percolaatwater, zodat het grond- en oppervlaktewater direct naast de stortplaatsen beschermd blijft. Het unieke van de aanpak is dat er rekening kan worden gehouden met specifieke bodem- , grondwater- en stortplaatseigenschappen. Er wordt dus ruimte geboden voor maatwerk.

Er is nu ook een Nederlandstalige versie beschikbaar van het eerder gepubliceerde Engelstalige rapport over het nieuwe beoordelingssysteem.