Uit een nieuwe bibliometrische analysemethode van de Rijksuniversiteit Leiden blijkt dat de publicaties van het Strategisch Programma van het RIVM (SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM)) wereldwijd goed scoren. SPR-publicaties worden twee keer vaker geciteerd dan gemiddeld. Daarnaast hoort een vijfde van deze wetenschappelijke publicaties tot de top 10 van de meest geciteerde artikelen ter wereld. Het RIVM deelt deze eer, omdat de meeste SPR-publicaties in samenwerking met andere organisaties tot stand zijn gekomen.

Het RIVMheeft de wetenschappelijke publicaties van het eigen Strategisch Programma RIVM laten beoordelen door het Centrum voor Wetenschap en Technologische Studies (CWTS Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies (Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies)) van de Rijksuniversiteit Leiden. De daarbij gehanteerde methode is gebaseerd op citatie-analyse, dat verwijzingen naar de artikelen in andere wetenschappelijke publicaties analyseert. Dit geeft een goede indicatie voor de mate van belangstelling uit de wetenschappelijke wereld. Vergeleken met het wereldgemiddelde wordt relatief vaak naar de RIVM-publicaties verwezen. Deze kwantitatief goede score geeft een goede indicatie van de waardering en de toepassing van de publicaties in andere studies wereldwijd.  

Programma voor toekomstige onderzoeksvragen

Het Strategisch Programma RIVM (SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM)) is het RIVM-programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling binnen het RIVM. Met het SPR richt het RIVM zich op onderwerpen die extra aandacht verdienen omdat ze in de toekomst impact kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving.  Zoals de vergrijzing van de bevolking, de invloed van leefstijl en leefomgeving en nieuwe bedreigingen bij infectieziekten. Daarnaast besteedt RIVM ook aandacht aan het beschrijven van de maatschappelijke relevantie van het SPR-onderzoek.   De huidige ronde SPR-projecten wordt in 2018 afgerond met een groot aantal wetenschappelijke publicaties. In 2019 start het programma met nieuwe hoofdthema’s en inhoudelijke programma’s die op dit moment nader uitgewerkt worden.