Naar aanleiding van een Zembla uitzending over containerbegassingen heeft een aantal externe deskundigen een RIVM rapport daarover beoordeeld. Het RIVM heeft de onderzoeksresultaten volgens de deskundigen voldoende genuanceerd weergegeven. De resultaten uit het Duitse onderzoek, die ook in Zembla aan de orde kwamen, bleken niet bruikbaar voor het bepalen van de blootstelling van consumenten.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.