Het RIVM verzamelt het komende jaar goede voorbeelden van interventies om in de toekomst chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes type 2, te voorkomen. Het RIVM werkt samen met tal van Europese landen in de Joint Action on Chronic Diseases and promoting Healthy Aging across the life circle (CHRODIS Chronic Diseases and promoting healthy ageing across the life-cycle (Chronic Diseases and promoting healthy ageing across the life-cycle)-JA). Vorige week kwamen in Keulen 17 organisaties uit 15 Europese landen bijeen.

Door samen te werken hopen de Europese landen de beste aanpak ter voorkoming en behandeling van chronische ziekten vast te stellen. Daarbij gaat het vooral om chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, beroertes en diabetes type 2. In Europa heeft zo’n 80% van de mensen boven de 65 jaar en ouder een chronische aandoening. Met een goede aanpak van de bekende risicofactoren zoals alcoholmisbruik, inactiviteit, ongezonde voeding kan de alsmaar oplopende ziektenlast worden teruggedrongen.  

Het RIVM (Centrum Gezond Leven) werkt mee aan het onderdeel dat zich richt op het verzamelen van goede voorbeelden van interventies voor gezondheidsbevordering. Specifiek gaat het om de aanpak van de bekende risicofactoren voor het ontstaan van chronische ziekten: inactiviteit, alcoholmisbruik, ongezonde voeding en roken. Ook is er aandacht voor gezondheidsongelijkheden en gezond ouder worden. Het RIVM neemt de interventies uit de interventiedatabase op Loketgezondleven.nl als vertrekpunt voor het verzamelen van de goede voorbeelden. Het eerste product wat RIVM zal opleveren is een overzicht van de stand zaken rondom de preventie van chronische ziekten in Nederland. De Joint Action loopt tot 2017.