Binnen een consortium van 23 internationale partners gaat het RIVM werken aan een veilig ontwerp van ‘nieuwe’ nanodeeltjes. Het project FutureNanoNeeds start met deeltjes die in de energiesector worden gebruikt om het rendement van zonnecellen te verhogen en om de opslag van energie in batterijen te verbeteren.

Veiligheidsonderzoek naar nanodeeltjes richt zich momenteel voornamelijk op al bestaande nanodeeltjes, die meestal relatief eenvoudig van samenstelling zijn. De industrie richt zich in toenemende mate op ‘nieuwe generaties’ van nanodeeltjes. De toepassingsmogelijkheden van deze deeltjes zijn ongekend, onder meer in de energiesector.

Deze deeltjes zijn veel gevarieerder qua vorm en qua samenstelling. Het is op dit moment nog niet goed mogelijk om de risico’s voor mens en milieu van deze ‘nieuwe generaties’ van nanodeeltjes goed in te schatten. Het project FutureNanoNeeds richt zich op een veilig ontwerp van deze nanodeeltjes, dus voordat ze in de productiefase komen.

Naast het vaststellen van de effecten van de nieuwe nanodeeltjes gaat het consortium ook rekenmodellen ontwikkelen om risico’s van nieuwe generaties nanodeeltjes vooraf te kunnen voorspellen. Deze modellen zijn geschikt voor zowel de overheid als het bedrijfsleven.