Het RIVM zoekt aansluiting bij de industrie om belemmeringen voor groene chemie weg te nemen. Dit doen we door een beslistool te ontwerpen voor het duurzaam én veilig produceren van biobased stoffen en producten. De tool maakt gebruik van bestaande technieken. Bedrijven die meedoen geven mede vorm aan het instrument en doen kennis op over de relevante wet- en regelgeving.