Het RIVM zoekt aansluiting bij de industrie om belemmeringen voor groene chemie weg te nemen. Dit doen we door een beslistool te ontwerpen voor het duurzaam én veilig produceren van biobased stoffen en producten. De tool maakt gebruik van bestaande technieken. Bedrijven die meedoen geven mede vorm aan het instrument en doen kennis op over de relevante wet- en regelgeving.

Het RIVM definieert groene chemie als het produceren van stoffen en materialen op een duurzame en veilige manier. Dit is onder meer mogelijk met biomassa als hernieuwbare grondstof in plaats van aardolie. De moderne biotechnologie, waaronder synthetische biologie, kan deze groene chemie bovendien een extra stimulans geven.

Duurzaam en veilig

Er zijn vele wetten, regels en keurmerken voor duurzame stoffen en producten. Met het onderzoeksproject ‘SafeBBE analyseert het RIVM knelpunten in wet- en regelgeving en kijkt hoe innovaties binnen de groene chemie kunnen worden bespoedigd. Ook brengt het RIVM bekende en populaire duurzaamheidsanalyses in kaart en ontwikkelt RIVM een tool waarmee bedrijven en overheden hun keuzes op een transparante manier kunnen maken.

De tool die het RIVM met producenten en andere stakeholders ontwikkelt geeft inzicht in verschillende aspecten van de drie P’s: people, planet & prosperity. Het instrument maakt gebruik van bestaande methodes en helpt een breed scala van duurzaamheidsvraagstukken te beantwoorden vanuit verschillende perspectieven.

Doe mee

Het RIVM is op zoek naar praktijkvoorbeelden om de tool verder vorm te geven. Werkt u als biobased producent met suikerbiet of gft groente, fruit en tuin (groente, fruit en tuin) als grondstof, produceert u biobased verpakkingen of chemische bouwstenen en wilt u mee praten, denken en delen? Laat het ons weten! Ook bijdragen vanuit andere biobased sectoren zijn welkom. Mail naar evelyn.heugens@rivm.nl .

Het RIVM werkt in SafeBBE safe and sustainable bioeconomy (safe and sustainable bioeconomy) onder meer samen met het Copernicus instituut in Utrecht.