Het rotavirus kan ernstige maagdarminfecties veroorzaken die vooral voorkomen bij jonge kinderen. Er zijn twee vaccins beschikbaar die beide via druppeltjes in de mond worden toegediend. De Gezondheidsraad adviseert hoe vaccinatie van kinderen tegen het rotavirus toegankelijk zou moeten worden. Dit rapport bevat achtergrondinformatie ter ondersteuning van dit advies. De minister neemt op basis hiervan een besluit.

De achtergrondinformatie van het RIVM betreft onder andere het aantal personen dat jaarlijks in Nederland ziek wordt door rotavirus, de effectiviteit en veiligheid van de vaccins, en hoe het publiek denkt over de rotavirusvaccinatie.

Rotavirus


Het rotavirus kan maagdarminfecties veroorzaken. Deze komen veel in de wintermaanden voor, vooral bij kinderen tussen de 6 maanden en 2 jaar. De ziekte gaat gepaard met koorts, braken en hevige, waterdunne diarree. Doorgaans verloopt de ziekte zonder problemen, maar het komt voor dat de ziekte ernstig verloopt. Dit gebeurt vaker bij jonge kinderen, te vroeg geboren kinderen, kinderen met een laag geboortegewicht, of kinderen met aangeboren afwijkingen.

De ziekte kan dan uitdrogingsgevaar veroorzaken. In deze gevallen moet een kind in het ziekenhuis worden opgenomen. Gemiddeld zijn dit in Nederland ongeveer 3500 kinderen per jaar. De uitdroging wordt dan behandeld door via de mond of een infuus vocht toe te dienen. In zeldzame gevallen overlijdt een kind.