De afgelopen week is door het RIVM bij 37 patiënten een Salmonella Thompson besmetting aangetoond. In totaal zijn nu 1063 mensen ziek geworden door de uit de handel genomen gerookte zalm. Het aantal nieuwe patiënten is wederom beduidend lager dan vorige week. De dalende trend van vorige week wordt doorgezet.

Hoewel de uitbraak op zijn retour is, is deze week bekend geworden dat er wederom een oudere patiënt is overleden aan een infectie met Salmonella Thompson. Hiermee komt het totaal aantal overledenen ten gevolge van de uitbraak van Salmonella Thompson op vier. Bij een andere recent overleden oudere patiënt wordt de relatie tussen de bacterie en het overlijden nog onderzocht.
Er zijn geen aanwijzingen dat er nieuwe besmettingen zijn opgetreden als gevolg van de consumptie van besmette zalm nadat de besmette partijen begin oktober uit de schappen zijn gehaald (in het kader van de landelijke terughaalactie).

Voor dit type Salmonella-infectie bestaat in Nederland geen meldingsplicht. Dat betekent dat artsen en laboratoria individuele patiënten met een Salmonella Thompson-infectie niet bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) hoeven te melden. Ook patiënten zelf hoeven geen melding te maken van een (mogelijke) Salmonella Thompson-infectie.