Op 12 juni 2015 heeft het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu een deskundigenberaad belegd met betrekking tot de mogelijke toename van Hepatitis E in Nederland. Tijdens dit beraad is de huidige stand van zaken op het gebied van hepatitis E-verspreiding en de potentiële risico’s voor de volksgezondheid besproken.

Hierbij waren deskundigen aanwezig van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het CVICentral Veterinary Institute, Sanquin, de NVWANederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, evenals medisch specialisten op het gebied van leverziekten, medische microbiologie en infectieziekten uit verschillende Nederlandse academische ziekenhuizen en laboratoria.

In de adviesbrief, rechts onder Download, vindt u de samenvatting van dit beraad en de adviezen van de deskundigen.