Het RIVM heeft een studie verricht naar de bijdrage van oudere dieselmotoren aan de roetconcentraties in Nederland. Dit zijn in de praktijk diesels die (voornamelijk) tot 2006 zijn geproduceerd. Uit deze studie blijkt dat deze dieselmotoren circa 25 procent van de roetemissie van wegverkeer veroorzaken. Ze hebben daarmee een aanzienlijk effect op de luchtkwaliteit.

In het kader van het Joaquin-project (ondersteund door het programma Interreg IV Informatievoorziening (Informatievoorziening)-B Noordwest-Europa) zijn door het RIVM en internationale partners kaarten gemaakt van de concentraties van roet en ultrafijne deeltjes over Noordwest Europa. Tevens zijn de effecten van maatregelen doorgerekend op zowel regionale als lokale schaal. Er is speciaal gekeken naar de effecten van maatregelen op roetemissies omdat gezondheidsonderzoek een duidelijke relatie toont tussen blootstelling aan roet en de levensverwachting.

Om een beeld te krijgen van de bijdrage van oudere dieselvoertuigen aan de roetconcentraties in Nederland heeft het RIVM berekend wat het effect zou zijn indien deze voertuigen niet meer aan de emissies bijdragen. Het gaat hierbij om personenauto’s en bestelwagens op diesel in de emissieklassen tot en met Euro 3 en vrachtwagens op diesel  in de emissieklassen tot en met Euro  III. Dit zijn in de praktijk voertuigen die (voornamelijk) tot 2006 zijn geproduceerd. Voor de studie is uitgegaan van vervanging door voertuigen uit de Euroklassen 4/IV en hoger.

Vier grote steden

In de binnensteden van de vier grote steden zal de achtergrondconcentratie van roet ten gevolge van reducties van de verkeersemissies naar verwachting met gemiddeld 0,08 microgram per kubieke meter lucht dalen. In de buurt van drukke hoofd- en snelwegen kan de afname 0,13 microgram per kubieke meter lucht bedragen. In veel straten in de steden worden afnames van de roetconcentraties van 0,15 – 0,25 microgram per kubieke meter lucht verwacht.

Omdat de studie uitgaat van het ontbreken van voertuigen met Euro-3/III dieselmotoren in geheel Nederland, zijn de effecten op de concentraties groter dan wanneer deze dieselmotoren alleen in een klein gebied, zoals een stad, ontbreken.