Vorig jaar heeft het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) heeft bureau Kiezel gevraagd advies uit te brengen over het taalgebruik en de structuur van onze richtlijnen. Na een uitgebreide analyse worden nu de richtlijnen aan gepast aan de adviezen. Op 3 juni organiseert het LCHV samen met Kiezel een schrijfworkshop voor iedereen die een rol speelt bij het opstellen van de LCHV-richtlijnen.

Eén van de conclusies van Kiezel is dat we de richtlijnen in eenvoudiger taal moeten schrijven, zodat ze voor een breder publiek geschikt zijn. Dit komt aan bod in de workshop. Omdat GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ook steeds meer aandacht besteden aan eenvoudig schrijven, nodigen we THZ Technische Hygienezorg (Technische Hygienezorg)-ers graag uit om aan deze workshop deel te nemen. Deze vindt plaats op maandag 3 juni, van 9.30 - 12.30 uur op de GGD Amsterdam. Je geeft je op door een mail te sturen naar info@lchv.nl.

Voor de workshop van 3 juni zijn nu nog twee plaatsen over. Als er meer geïnteresseerden zijn, organiseren we een extra workshop voor max. 9 personen (datum wordt nog bepaald).