Het RIVM verwacht na de jaarwisseling dat de luchtkwaliteit in steden kortstondig “slecht” tot “zeer slecht” zal zijn. De hoeveelheid extra fijn stof door het afsteken van vuurwerk zal door de verwachte wind verspreid worden en daardoor zullen de concentraties naar verwachting snel dalen. Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot een verminderde longfunctie, verergering van astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) en een toename van luchtwegklachten als piepen, hoesten en kortademigheid.

Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen. In sommige gevallen kan medicatie – in overleg met een arts – worden aangepast.

Informatie

Met de gratis app luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) kan iedereen nagaan of de concentraties ozon, stikstofdioxide en fijn stof in de eigen leefomgeving te hoog zijn. Ook kan men via de luchtkwaliteitsapp op basis van een persoonlijke smogalert een waarschuwing ontvangen. De app is beschikbaar voor iOS en Android.
De gemeten uurconcentraties en verwachtingskaarten zijn zichtbaar op de nieuwe gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten in Nederland. Ook is er informatie over actuele en verwachte smogniveaus op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712.

Metingen met burgers

Naast de reguliere metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, verrichten ongeveer 75 vrijwilligers verspreid over Nederland burgermetingen. Zij brengen rond de jaarwisseling de verhoogde concentratie fijnstof door vuurwerk in kaart met eenvoudige stofsensoren die het RIVM heeft uitgedeeld. De meetresultaten zijn te zien op een kaart van Nederland op de website samenmetenaanluchtkwaliteit.nl.