Maandag 17 december bracht staatssecretaris Paul Blokhuis ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) een bezoek aan Ska Kinderopvang in Amersfoort. Deze kinderopvangorganisatie is een van de 350 organisaties die werkt met een coach Gezonde Kinderopvang. Dankzij het Nationaal Preventieakkoord, dat Blokhuis vorige maand onderkende, kunnen in 2019 ruim 150 extra coaches worden opgeleid.

Blokhuis reageerde enthousiast: “Gezond, lekker eten en voldoende bewegen zijn een natuurlijk onderdeel van alles wat er gebeurt bij Ska. Daarmee wordt het volkomen vanzelfsprekend en doet iedereen er met plezier aan mee. Mooi om te zien hoe dat in de praktijk werkt. Daar kunnen we allemaal wat van leren!” Miranda Bron, werkzaam bij Ska en ambassadeur en coach Gezonde Kinderopvang, benadrukte dat het bij Gezonde Kinderopvang om veel meer leefstijlthema’s gaat dan alleen gezonde voeding en bewegen.

Sportieve aftrap

Met een symbolische aftrap gaf de staatssecretaris het startsein voor het nieuwe seizoen train-de-trainercursussen Een Gezonde Start van Gezonde Kinderopvang. De middag werd afgesloten met de bereiding van een gezonde maaltijd. De staatssecretaris ging samen met de kinderen van de buitenschoolse opvang (bso) van Ska in de keuken aan de slag. Hans Brug, Directeur Generaal van het RIVM, was aanwezig om samen met Blokhuis in gesprek te gaan met direct betrokkenen bij Gezonde Kinderopvang.

Een gezonde start

Gezonde Kinderopvang is een initiatief van de ministeries van VWS en SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid) en ondersteunt kinderopvangorganisaties met een praktische aanpak en scholing. Daarmee werken zij structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen (0-12 jaar) en deskundigheid van medewerkers. Want elk kind verdient een gezonde start. De train-de-trainercursus leidt pedagogisch (staf)medewerkers in de kinderopvang op tot coach Gezonde Kinderopvang. De coach is hét aanspreekpunt voor een gezonde leefstijl binnen de organisatie en schoolt en coacht vervolgens de eigen collega’s. Behalve kennis opdoen over gezonde leefstijl staat hierbij het werken met de aanpak Gezonde Kinderopvang centraal, een praktische werkwijze om structureel en integraal te werken aan een gezonde leefstijl.

Extra coaches

Dankzij het Nationaal Preventieakkoord, dat Paul Blokhuis vorige maand ondertekende, kunnen in 2019 het dubbele aantal train-de-trainercursussen worden georganiseerd ten opzichte van 2018. Dit biedt kans om 150 extra coaches op te leiden. RIVM en het Voedingscentrum coördineren Gezonde Kinderopvang en werken intensief samen met diverse landelijke kennisinstituten, onderzoeksinstituten en de branche- en koepelorganisaties in Gezonde Kinderopvang.