Op 1 juni 2011 heeft minister Schippers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) besloten tot de invoering van een bevolkingsonderzoek darmkanker. Een bevolkingsonderzoek darmkanker kan op termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen voorkomen. Deze uitgave informeert u over de voortgang van de voorbereidingen.

Deze uitgave informeert u over de voortgang van het in te voeren bevolkingsonderzoek darmkanker. Er is meer informatie te vinden over de organisatie van de voorbereiding en de voortgang in de verschillende werkgroepen.