Op 1 juni 2011 heeft minister Schippers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) besloten tot de invoering van een bevolkingsonderzoek darmkanker. Een bevolkingsonderzoek darmkanker kan op termijn jaarlijks 2.400 sterfgevallen voorkomen. Deze uitgave informeert u over de voortgang van de voorbereidingen.

Deze uitgave informeert u over de voortgang van het in te voeren bevolkingsonderzoek darmkanker. Er is meer informatie te vinden over de organisatie van de voorbereiding en de voortgang in de verschillende werkgroepen.