Minister Schippers (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Milieu) heeft op 9 juli de Tweede Kamer geïnformeerd over haar standpunt op het advies ‘Neonatale hielprikscreening: nieuwe aanbevelingen’ dat de Gezondheidsraad op 8 april 2015 heeft uitgebracht. De brief is te vinden op de website van de Rijksoverheid.