Minister Schippers (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) heeft op 9 juli de Tweede Kamer geïnformeerd over haar standpunt op het advies ‘Neonatale hielprikscreening: nieuwe aanbevelingen’ dat de Gezondheidsraad op 8 april 2015 heeft uitgebracht. De brief is te vinden op de website van de Rijksoverheid.