De overheid werkt dagelijks aan een gezond en veilig Nederland. Niet alleen nu tijdens de coronacrisis, maar ook in de toekomst als wellicht heel andere risico’s ons leven voor korte of lange tijd beheersen. Hoe je veiligheid beleeft, is per persoon anders. Om meer inzicht te krijgen in de beleving van de veiligheid rondom Chemelot doet het RIVM belevingsonderzoek.

In juli en augustus doet het RIVM onderzoek naar de veiligheidsbeleving van omwonenden van Chemelot. Het onderzoek vindt plaats in de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein. 5.000 inwoners hebben een brief ontvangen waarin het RIVM hen uitnodigt om aan het onderzoek te nemen. Hen is gevraagd een vragenlijst in te vullen.

Bij de ontwikkeling van de vragenlijst voor dit belevingsonderzoek werkt het RIVM samen met vertegenwoordigers van veiligheidsregio’s Zuid – Limburg en Limburg - Noord, de gemeenten Beek, Beekdaelen, Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein, de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), Provincie Limburg en Chemelot. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opdrachtgever van het onderzoek. 

De resultaten worden in het najaar van 2020 gepubliceerd op de website van het RIVM. Het RIVM levert de resultaten ook op aan de betrokken veiligheidsregio’s, gemeenten, GGD, Provincie Limburg en Chemelot. De inzichten uit het onderzoek helpen hen om u zo goed mogelijk te kunnen informeren.