Op 20 oktober 2014 start het RIVM Ebola-informatiepunt. Dit gratis landelijke telefoonnummer 0800 – 0480 is opengesteld voor mensen die vragen hebben over ebola. Het informatiepunt is bedoeld voor algemeen publiek en is op werkdagen geopend van 8.00 tot 18.00 uur. Iedereen die vragen heeft over ebola kan dit gratis nummer bellen. Als het nodig is worden mensen doorverwezen naar andere instanties voor specifieke informatie. Op 16 oktober kondigde minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dit initiatief aan na een bijeenkomst met Europese ministers voor Volksgezondheid in Brussel. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is gevraagd deze telefoonlijn te realiseren.

Tot een half jaar geleden was ebola een zeldzame infectieziekte die soms voorkwam in afgelegen dorpen in Afrika. Er is daarom in de Nederlandse samenleving veel onbekendheid over deze ernstige en ingrijpende ziekte. Nu er een grote ebola-epidemie is in West-Afrika hebben mensen allerlei vragen over ebola. Om zulke vragen te beantwoorden is deze landelijke telefoonlijn geopend. Het Ebola-informatiepunt geeft antwoord op vragen als ‘hoe kan ik besmetting voorkomen’ en ‘hoe is Nederland voorbereid op ebola, ook om verspreiding te voorkomen’ tot ‘kan ik nog reizen naar Afrika’. Mensen die vragen hebben over hun eigen gezondheid wordt geadviseerd telefonisch contact op te nemen met hun huisarts of kunnen via het informatiepunt verwezen worden naar zorgverleners.

De telefoonlijn is niet bedoeld voor zorgprofessionals, zorginstellingen, bedrijven en andere instellingen zoals scholen, kinderopvang of politie. Zij kunnen bij vragen over ebola contact zoeken met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)).

Ebola is een ernstige infectieziekte die op dit moment heerst in drie West-Afrikaanse landen: Liberia, Sierra Leone en Guinee. Volgens de laatste cijfers van de Wereld Gezondheidsorganisatie ( WHO World Health Organization (World Health Organization)) zijn er ruim 9200 mensen besmet geraakt met het ebolavirus. Ruim 4500 mensen zijn inmiddels aan deze ziekte overleden. Om verspreiding van de ziekte naar andere landen te voorkomen, worden nationaal en internationaal maatregelen genomen.