Deze week start een landelijk onderzoek naar de gevolgen van een aangeboren infectie door het cytomegalovirus (CMV). Het onderzoek wordt gedaan bij 4- en 5-jarige kinderen. Een CMV-infectie kan tijdens de zwangerschap overgedragen worden op het kind. Soms ontwikkelt het kind gezondheidsklachten. Om hier beter inzicht in te krijgen voert het RIVM samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)), het CROCUS consequenties en risicofactoren van aangeboren cytomegalovirus infectie (consequenties en risicofactoren van aangeboren cytomegalovirus infectie)-onderzoek uit.

Opzet CROCUS consequenties en risicofactoren van aangeboren cytomegalovirus infectie (consequenties en risicofactoren van aangeboren cytomegalovirus infectie)-onderzoek

CROCUS staat voor ‘Consequenties en RisicOfactoren van aangeboren CytomegalovirUSinfectie’. Het onderzoek richt zich op twee onderdelen. Enerzijds kijken de onderzoekers naar de gevolgen van een aangeboren CMV-infectie voor kinderen. Anderzijds willen ze meer inzicht krijgen in de risicofactoren die de kans op de ziekte vergroten.
Vanaf oktober wordt een grote groep ouders (25.000) van 4- en 5-jarige kinderen gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek. Na toestemming van de ouders testen de onderzoekers het hielprikbloed van de betreffende kinderen op aangeboren CMV-infectie. Dit hielprikbloed is vlak na de geboorte afgenoemen en bewaard. Daarnaast zal er in een kleine groep kinderen mèt en in een kleine groep kinderen zonder aangeboren CMV-infectie gekeken worden naar eventuele gezondheidsproblemen op de leeftijd van 5 en 6 jaar. Het onderzoek duurt 2 jaar.

Wat is een CMV-infectie?

Het cytomegalovirus is een veelvoorkomend virus. Dit virus kan tijdens de zwangerschap op het kind worden overgedragen. Een CMV-infectie geeft meestal geen klachten en wordt daarom bijna nooit opgemerkt. Bij kinderen met een aangeboren CMV-infectie kan dat soms leiden tot ernstige afwijkingen vlak na de geboorte of later op kinderleeftijd, zoals slechthorendheid en ontwikkelingsachterstand.

Uitkomsten van het onderzoek

Als duidelijk is welke gevolgen aangeboren CMV-infectie voor de gezondheid van kinderen heeft, kan beoordeeld worden op welke manier de gezondheidsklachten kunnen worden voorkomen. Vroegtijdige signalering van aangeboren CMV-infectie bij kinderen is een van de mogelijkheden.