Mensen die aan een drukke weg wonen ervaren minder hinder door verkeersgeluid, als hun woning ook een stille zijde heeft. Een stille zijde –doorgaans de achterzijde van een woning- vermindert ook de kans op slaapverstoring. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM.

Verschil vergelijkbaar met 2 tot 8 decibel

De invloed van stille zijden op hinder is -in grootte- vergelijkbaar met het effect van 2 tot 8 decibel minder geluid op de gevel bij woningen zonder stille zijden. Dit is bijvoorbeeld vergelijkbaar met situaties met aanzienlijk minder verkeer of met een beduidend grotere afstand tussen de weg en de voorgevels.

Het is daarom zinvol om gemeenten en projectontwikkelaars te informeren over de positieve invloed van een stille zijde en over de akoestische kwaliteit die daarbij hoort.

Ondanks de positieve invloed van de stille zijde op hinder, is het voorkomen van een hoge geluidbelasting terecht het aandachtspunt in het omgevingsbeleid. Een geluidbelasting onder de voorkeurswaarde –zoals de regelgeving stelt- is het beste uitgangspunt voor de bescherming van bewoners tegen geluid. Geluid kan naast hinder en slaapverstoring ook andere gezondheidseffecten veroorzaken, zoals hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. Het is nog nauwelijks onderzocht of een stille zijde ook hierop een positieve invloed heeft.