Het stralingsniveau aan de terreingrens van de kerncentrale Borssele lag in 2017 onder het toegestane maximum van 0,01 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het RIVM. Over de periode 2017 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,001 millisievert. Hierbij is in rekening gebracht dat het gebied alleen maar voor industriële doeleinden wordt gebruikt.

Het RIVM controleert elk jaar de stralingsniveaus aan de terreingrenzen van kerncentrale Borssele, en COVRA Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval), op verzoek van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Dit maakt onderdeel uit van de taak van het RIVM om in kaart te brengen aan hoeveel straling mensen in Nederland worden blootgesteld. Als iemand door radioactiviteit aan een hoge dosis straling wordt blootgesteld, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de gezondheid.

In Nederland worden mensen per jaar gemiddeld aan 2,6 mSv millisievert (millisievert) (millisievert) blootgesteld en dat is laag in vergelijking met andere Europese landen. De blootstelling in Nederland bestaat vooral uit straling door medische handelingen, en radon en thoron.

 

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de webstie rivm.nl/straling