Op donderdag 10 april 2014 organiseert het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid) een Studiedag Legionella voor GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Voor deze dag zijn technisch hygiënisten, artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding en andere GGD-medewerkers met legionella-werkzaamheden van harte welkom. De Studiedag Legionella vindt plaats bij Meeting Plaza Hoog Catharijne te Utrecht en de kosten voor de studiedag bedragen € 60,- per deelnemer. Voor deze dag is accreditatie aangevraagd bij het Kwaliteitsregister V&V verpleging & verzorging (verpleging & verzorging). Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan bod: