Op 3 oktober zal in de jaarbeurs in Utrecht de jaarlijkse studiedag inspectie tatoeëren en piercen plaatsvinden. Deze studiedag is alleen gericht op GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-medewerkers.

In de ochtend wordt aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen en staat gedeeltelijk in het teken van vragen en knelpunten die aan het licht komen via de helpdesk van het LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid), de regionale en landelijke overleggen en de intercollegiale toetsing.
In het middaggedeelte is ruimte voor casuïstiek. Er is nog plaats voor een paar aanvullende onderwerpen. Deelnemers kunnen via info@lchv.nl punten inbrengen, onderwerpen die vaker aangedragen worden zullen we behandelen.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier scholing.