Op maandag 9 november zal in het Beatrix Theater de jaarlijkse studiedag inspectie tatoeëren en piercen plaatsvinden. Deze studiedag is alleen gericht op GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-medewerkers. (en NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)-inspecteurs).

Tijdens de studiedag zal er aandacht besteed worden aan de nieuwe ontwikkelingen binnen tatoeëren en piercen. Vragen en knelpunten die aan het licht zijn gekomen via de helpdesk van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)),  via de regionale en landelijke overleggen en de intercollegiale toetsing zullen behandeld worden.

Daarnaast is er ruimte voor casuïstiek. Er is nog plaats voor een paar aanvullende onderwerpen. Deelnemers van de studiedag kunnen via info@lchv.nl een casus inbrengen, onderwerpen die vaker aangedragen worden zullen behandeld worden tijdens de studiedag.

Aanmelden voor de studiedag kan hier.