Vogeltje

Op dinsdag 19 maart 2013 organiseert het RIVM een symposium over duurzaamheid bij de (semi-)overheid. Bestuurders en beleidsmakers uit heel Nederland leggen de basis voor vernieuwd duurzaamheidbeleid. Centraal staat de vraag: hoe gaan we om met teruglopende financiële middelen en toenemende ambities?

Op het programma staan toonaangevende sprekers, zoals wethouder Alexandra van Huffelen van Rotterdam, directeur Marjan Minnesma van Urgenda en directeur Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Tijdens de workshops formuleren overheden antwoorden op vragen die we tegenkomen op weg naar het duurzaamheidbeleid van de toekomst. Workshops gaan ondermeer over tools voor het vormgeven van duurzaam beleid, de overgang naar een circulaire economie en de ruimte die de nieuwe Omgevingswet biedt voor lokaal maatwerk.

Ambtenaren en bestuurders die bepalend (willen) zijn voor de transitie naar een duurzame toekomst zijn van harte uitgenodigd. Het is nodig om u van tevoren voor dit symposium aan te melden. Kijk voor meer informatie over sprekers en verdere invulling van de workshops op de webpagina van het symposium.

Het symposium Duurzame Lente vindt plaats in het hoofdgebouw van het RIVM te Bilthoven.

#duurzamelente