In Nederland is er momenteel een tekort voor een aantal plasmaproducten die gemaakt worden door Sanquin PlasmaProducts (SPP Sanquin PlasmaProducts (Sanquin PlasmaProducts)). De beschikbaarheid van de Quin-producten is beperkt vanaf begin 2016 en er worden verdere beschikbaarheidsproblemen verwacht.

Dit is het gevolg van problemen in het productieproces. Tijdens het oplossen van deze problemen moet het productieproces ook zo worden aangepast dat het voldoet aan de meest recente Europese kwaliteitseisen, die de afgelopen jaren zijn aangescherpt. SPP Sanquin PlasmaProducts (Sanquin PlasmaProducts) werkt aan de vernieuwing van het productieproces. Voor het PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie) programma is er momenteel een tekort aan het product RhedQuin 1000IE. Er is een in Nederland geregistreerd gelijkwaardig alternatief product beschikbaar, namelijk Rhophylac. Dit product werd al in het PSIE-programma gebruikt en wordt geleverd door RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's). Dit product van CSL is in NL verkrijgbaar via de firma Devrimed. RIVM-DVP die verantwoordelijk is voor levering van anti-D in het kader van het PSIE-programma zal zorgen voor levering van het alternatieve product. De procedures voor levering door DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) blijven ongewijzigd.

Mogelijk kunnen er op termijn ook tekorten ontstaan voor RheDQuin 375IE of HepBQuin 150IE. SPP streeft ernaar tekorten te voorkomen en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van zorg te garanderen. Dit is afgestemd met het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)) en het RIVM. In de praktijk betekent dit dat er dan een alternatief product gebruikt zal gaan worden. Wij zullen u hierover tijdig informeren indien dit het geval is. Lees meer