Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))) heeft in september in Turkije een seminar over productwetgeving georganiseerd. Het seminar was onderdeel van een project tussen het RIVM en het Turkse Refik Saydam National Public Health Agency (RSNPHA).

De Nederlandse bijdrage ging over productnotificatie. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om informatie over gevaarlijke producten, o.a. de samenstelling, te melden bij het NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht)). Het NVIC schetste zowel de huidige Nederlandse situatie als de toekomstige situatie wanneer productnotificatie op Europees niveau geharmoniseerd zal zijn. Uit de Turkse bijdragen over wetgeving m.b.t. productveiligheid en cosmetische producten bleek dat men (de veranderingen in) de Europese wetgeving volgt. Als mogelijk toekomstig EU Europese Unie (Europese Unie)-lid wil men de eigen Turkse wetgeving niet te ver laten afwijken. Het resultaat is wetgeving gericht op de eigen (markt-) situatie, met daarin elementen uit de EU wetgeving.

Het seminar werd gevolgd door de eindbijeenkomst van dit project. Sinds 2008 hebben het RSNPHA en het RIVM, namens de Turkse- en Nederlandse overheid, samengewerkt in het project G2G07/TR/7/1. Doel van het project is het Ankara vergiftigingen centrum te ondersteunen bij verbeteringen. Dit project wordt gefinancierd door de EVD Ebola virus disease (Ebola virus disease) (internationaal ondernemen en samenwerken) en uitgevoerd door het NVIC.

Kennisuitwisseling en training waren belangrijke projectdoelstellingen. In dit kader hebben vier medewerkers van het Ankara vergiftigingen centrum de tweeweekse cursus Klinische Toxicologie en Forensische Toxicologie gevolgd die jaarlijks door het NVIC georganiseerd wordt. In Turkije is door het NVIC een tweedaagse cursus klinische toxicologie gegeven en het al genoemde seminar over productwetgeving.

Het Ankara vergiftigingen centrum is door het NVIC ondersteunt bij de herbouw van hun database. Het NVIC informatiesysteem voor de 24/7 informatieservice voor acute intoxicaties is hiervoor als voorbeeld gebruikt. Het toepassen van een dosis-effect relatie en het kunnen opvragen van gegevens uit een stofmonografie zijn bijvoorbeeld overgenomen van de NVIC werkwijze. Om het RSNHPA Refik Saydam National Public Health Agency (Refik Saydam National Public Health Agency) verder op weg te helpen zijn een aantal NVIC stofmonografieën vertaald voor gebruik in Ankara.

In de eindbijeenkomst is het project geëvalueerd en de jarenlange samenwerking tussen het RIVM en het RSNHPA besproken.